The World

The World 世界 [Shijie

Jia Zhangke
Chine-Japon-France / 2004 / 133 min

Avec Zhao Tao, Chen Taisheng, Jing Jue.

Dans le parc d'attractions World Park, qui reproduit les monuments célèbres du monde entier, Tao travaille, chante et danse, aux côtés de son ami Taisheng, l'un des gardiens-chefs.


Générique

Réalisateur : Jia Zhangke
Scénariste : Zhangke Jia
Sociétés de production : Xstream Pictures (Pékin ; Hong Kong), Office Kitano, Lumen Films (Paris)
Producteurs : Takio Yoshida, Shôzô Ichiyama, Zhong-lun Ren
Producteurs associés : Lik-wai Yu, Peng-Le Xu
Producteurs exécutifs : Masayuki Mori, Hengameh Panahi, Keung Chow
Distributeur d'origine : Ad Vitam Distribution (Paris)
Directeur de la photographie : Lik-wai Yu
Ingénieur du son : Yang Zhang
Compositeur de la musique originale : Giong Lim
Directeur artistique : Lizhong Wu
Monteur : Jing-lei Kong
Interprètes : Tao Zhao (Tao), Taisheng Chen (Taisheng), Jue Jing (Xiaowei), Zhong-wei Jiang (Niu), Yiqun Huang (Qun), Hong-wei Wang (Sanlai), Jing-dong Liang (l'ex petit ami de Tao), Wan Xiang (Youyou), Juan Iu (Yanqing)