Deux épouses Tsuma futari

Yasuzo Masumura
Japon / 1967 / 94 min

Générique

Réalisateur : Yasuzo Masumura
Scénaristes : Kaneto Shindo, Patrick Quentin d'après un roman
Société de production : Daiei Studios
Directeur de la photographie : Nobuo Munekawa
Compositeur de la musique originale : Tadashi Yamauchi
Directeur artistique : Tomoo Shimogawara
Monteur : Tatsuji Nakashizu
Interprètes : Ayako Wakao (Michiko Nagai), Mariko Okada (Junko Amamiya), Koji Takahashi (Kenzo Shibata), Takao Ito (Shotaro Kobayashi), Masao Mishima (Shohei Nagai), Kyoko Enami (Rie Nagai)