Testaments de femmes Jokyo

Yasuzo Masumura, Kon Ichikawa, Kozaburo Yoshimura
Japon / 1960 / 100 min

Générique

Réalisateur : Yasuzo Masumura, Kon Ichikawa, Kozaburo Yoshimura
Scénariste : Toshio Yasumi
Auteur de l'oeuvre originale : Shôfû Muramatsu d'après un roman
Société de production : Daiei Studios
Producteur : Masaichi Nagata
Directeurs de la photographie : Setsuo Kobayashi, Hiroshi Murai
Compositeur de la musique originale : Yasushi Akutagawa
Monteur : Tatsuji Nakashizu
Interprètes : Ayako Wakao (Kimi), Hiroshi Kawaguchi (Tabata), Jiro Tamiya (Harumoto), Sachiko Hidari (Satsuki), Fujiko Yamamoto (Tsuneko), Eiji Funakoshi (Yasushi), Machiko Kyô (Omitsu), Ganjirô Nakamura (Gosuke), Junko Kano (Yumiko), Chieko Murata (Otatsu), Jun Negishi (Kanemitsu), Hitomi Nozoe (une fille)