Jeune fille sous le ciel bleu Aozora musume

Yasuzo Masumura
Japon / 1957 / 89 min

Générique

Réalisateur : Yasuzo Masumura
Scénariste : Yoshio Shirasaka
Auteur de l'oeuvre originale : Keita Genji d'après un roman
Société de production : Daiei Studios
Producteur : Masaichi Nagata
Directeur de la photographie : Michio Takahashi
Compositeur de la musique originale : Taichirô Kosugi
Directeur artistique : Atsuji Shibata
Monteur : Tatsuji Nakashizu
Interprètes : Ayako Wakao (Yuko Ono), Kenji Sugawara (Keikichi Futami), Keizo Kawasaki (Ryusuke Hirooka), Chieko Higashiyama (Shizue Hirooka), Kuniko Miyake (Machiko Mimura), Chocho Miyako (Yae), Sadako Sawamura (Tatsuko Ono), Gorô Shibata (Takenaka)