Le Précipice glacé Hyo-heki

Yasuzo Masumura
Japon / 1958 / 97 min

Générique

Réalisateur : Yasuzo Masumura
Assistant réalisateur : Yoshio Inoue
Scénariste : Kaneto Shindo
Auteur de l'oeuvre originale : Yasushi Inoue d'après un roman
Société de production : Daiei Studios
Producteur : Masaichi Nagata
Directeur de la photographie : Hiroshi Murai
Compositeur de la musique originale : Akira Ifukube
Directeur artistique : Tomoo Shimogawara
Monteur : Tatsuji Nakashizu
Interprètes : Kenji Sugawara (Uozu), Fujiko Yamamoto (Minako), Hitomi Nozoe (Kaoru), Keizo Kawasaki (Ozaka), Ken Uehara (Yashiro), Atsuko Kindaichi (la secrétaire de Yashiro), Kyû Sazanka (Daisaku Tokiwa), Kumeko Urabe (la mère de Kosaka)