Platform

Platform 站台 [Zhantai

Jia Zhangke
Chine / 2000 / 203 min

Avec Wang Hong-wei, Zhao Tao, Liang Jing-dong.

Portrait d'une troupe de danse en porte-à-faux avec la norme sociale, au moment des privatisations et de la fin du maoïsme.


Générique

Réalisateur : Jia Zhangke
Scénariste : Zhangke Jia
Société de production : Hu Tong Communication
Coproduction : Artcam International, T-Mark (Tokyo)
Producteurs : Kit-Ming Li, Shôzô Ichiyama
Coproducteurs : Joël Farges, Noaki Takahashi
Producteur exécutif : Masayuki Mori
Directeur de production : Fumiko Osaka
Distributeur d'origine : Ad Vitam Distribution (Paris)
Directeur de la photographie : Lik-wai Yu
Ingénieur du son : Yang Zhang
Compositeur de la musique originale : Yoshihiro Hanno
Directeur artistique : Sheng Qiu
Costumiers : Lei Qi, Xiafei Zhao
Monteur : Jing-lei Kong
Interprètes : Hong-wei Wang (Minliang), Tao Zhao (Ruijuan), Jing-dong Liang (Chang Jun), Tian-Yi Yang (Zhong Pin), Bo Wang (Yao Eryong)