Baby Cart : Le Territoire des démons

Baby Cart : Le Territoire des démons Kozure Ōkami: Meifumadō [子連れ狼 冥府魔道

Kenji Misumi
Japon / 1973 / 89 min
D'après le manga Lone Wolf and Cub de Kazuo Koike.

Avec Tomisaburō Wakayama, Akihiro Tomikawa, Michiyo Ōkusu.

Le cinquième des six volets de la saga Baby Cart, l'ultime réalisé par Misumi, ainsi que son avant-dernier film, terminé un an avant sa mort. Le feu d'artifices de duels et combats continue de plus belle – le dernier tiers est d'une absolue maestria. Parfois, la tempête se calme, et le ton se fait plus méditatif, réflexion sur la philosophie bouddhique.

Avant-dernier film des 6 qui composent la saga Baby Cart initiée par Kenji Misumi.


Générique

Réalisateur : Kenji Misumi
Auteur de l'oeuvre originale : Kazuo Koike d'après le manga "Lone wolf and cub"
Société de production : Toho
Producteurs : Masanori Sanada, Tomisaburô Wakayama
Directeur de la photographie : Fujio Morita
Compositeur de la musique originale : Hideaki Sakurai
Auteur des chansons originales : Tsutomu Nakamura
Décorateur : Shigenori Shimoishizaka
Régleur des combats : Eiichi Kusumoto
Interprètes : Tomisaburô Wakayama (Itto Ogami), Akihiro Tomikawa (Daigoro), Michiyo Ookusu (Shiranui), Shingo Yamashiro (Kanbei), Tomomi Satô (Oyô), Hideji Otaki (Jikei), Tomomi Naitô (Mawatari Hachiro), Fujio Suga (Tsukude Sozaemon), Rokko Toura (Ayabe Ukon), Yoshi Katô (Kuroda Naritaka), Teruo Ishiyama (Mogami Shusuke), Hiroshi Tanaka (Murao Koyata), Kôji Fujiyama (Tsutsumi Rokurojiro), Kazuyo Sumida (Otae), Gakuyo Morita (Dogawa Saburobei), Kenji Ushio (Tomekichi), Masaru Shiga (Izumi Kazuma), Eiji Okada (Wakita), Minoru Ôki (Yagyu Retsudo), Renji Ishibashi (Izubuchi Shobei), Katsutoshi Akiyama, Riki Harada, Matsujiro Konaka, Taizen Shishido, Seichi Yoshi, Shingo Ibuki, Hinode Nishikawa, Masayuki Kubo, Yoshihiro Maruo, Ikuko Takaishi, Tadashi Iwata, Toshio Nogi