Le Plus beau

Le Plus beau Ichiban utsukushiku [一番美しく

Akira Kurosawa
Japon / 1944 / 85 min

Avec Takashi Shimura, Ichirō Sugai, Yōko Yaguchi.

Entièrement dévouées à leur pays, de jeunes ouvrières travaillent avec acharnement dans une usine pendant la Seconde Guerre mondiale.


Générique

Réalisateur : Akira Kurosawa
Assistants réalisateurs : Jin Usami, Hiromichi Horikawa
Scénariste : Akira Kurosawa
Dialoguiste : Akira Kurosawa
Société de production : Toho
Producteur : Motohiko Itô
Directeur de la photographie : Joji Ohara
Ingénieur du son : Ryoichi Sugawara
Compositeur de la musique originale : Seiichi Suzuki
Décorateur : Teruaki Abe
Monteur : Akira Kurosawa
Coordinateur des effets sonores : Hisashi Shimonaga
Photographe de plateau : Taizo Shin
Interprètes : Takashi Shimura (Goro Ishida), Ichiro Sugai (Ken Sanada), Yoko Yaguchi (Tsuru Watanabe), Takako Irie (Tokuko Mizushima), Sayuri Tanima (Yuriko Tanimura), Sachiko Ozaki (Sachiko Yamazaki), Shizuko Nishigaki (Fusae Nishioka), Asako Suzuki (Asako Suzumura), Haruko Toyama (Masako Koyama), Aiko Masu (Tokiko Hiroda), Akitake Kono (le maître de musique), Soji Kiyokawa (Soichi Yoshikawa), Kazuko Hitomi (Kazuko Futomi), Shizuko Yamada (Hisae Yamaguchi), Itoko Kono (Sue Okabe), Toshiko Hattori (Toshiko Hattori), Emiko Rei (Chie Shima), Haruko Mii (Haruko Kawai), Minori Toyohara (Minori Yoyota), Eiko Hirayama (Yoshiko Shirayama), Harue Yamashita (Kiyo Mishima), Mineko Mashiro (Mineko Bando), Isuzu Miyakawa (Shizue Miyazaki), Michiko Oikawa (Michiko Ayukawa), Teruko Kato (Teruko Sato), Unpei Yokoyama, Chieko Nakakita, Koyuri Tanima