Frère et sœur

Frère et sœur Ani imoto

Mikio Naruse
Japon / 1953 / 86 min

Avec Machiko Kyô, Masayuki Mori, Yoshiko Kuga.

Comment une jeune femme partie à la ville pour gagner sa vie est abandonnée par sa famille lorsqu'elle revient, enceinte, au village.


Générique

Réalisateur : Mikio Naruse
Assistant réalisateur : Fumiyoshi Saijô
Scénariste : Yoko Mizuki
Auteur de l'oeuvre originale : Saisei Murô
Société de production : Daiei Tokyo Daini
Producteur : Nobuo Miura
Producteur exécutif : Yasumasa Nishizawa
Directeur de production : Keiichi Sakane
Distributeur d'origine : Alive Films
Directeur de la photographie : Shigeyoshi Mine
Cadreur : Toshitarô Nakao
Compositeur de la musique originale : Ichiro Saito
Directeur artistique : Mikio Naka
Décorateurs : Yoshio Onoe, Kiyoshi Komiya
Costumier : Terutaka Horiguchi
Coiffeur : Umeka Shinozaki
Monteur : Toyo Suzuki
Photographe de plateau : Isamu Shiina
Interprètes : Machiko Kyô (Mon, la soeur), Masayuki Mori Inokichi, le frère), Yoshiko Kuga (San), Yûji Hori (Taiichi), Eiji Funakoshi (Kobata), Reizaburô Yamamoto (Akaza, le père), Kumeko Urabe (Riki, la mère), Mantarô Ushio (Kanichi), Kenichi Miyajima (Yoshizô), Zenji Yamada (Toyogorô), Kanji Kawahara, Noriko Honma, Kaku Takashina, Kan Takami, Gai Harada, Shin Suzuki, Noboru Kusakabe, Mieko Tsukushi, Sachiko Meguro, Yôko Mikawa, Haruko Tani, Yasuko Hanamura, Wakayo Matsumura, Shizuko Matsunaga