Les Coquelicots

Les Coquelicots 虞美人草

Kenji Mizoguchi
Japon / 1935 / 72 min

Avec Ichirô Tsukida, Daijirô Natsukawa, Kazuyoshi Takeda.

Un orphelin, recueilli par un provincial au grand cœur, devient un brillant étudiant dans la capitale et se détourne de la fille de son bienfaiteur, avec laquelle il fut élevé, pour convoiter une jeune et riche héritière.


Générique

Réalisateur : Kenji Mizoguchi
Assistants réalisateurs : Tadashi Ichiji, Akira Sakamoto, Tatsuko Sakane, Jaruto Sato, Kôichi Takagi, Seikichi Terakado
Scénaristes : Haruo Takayanagi, Daisuke Ito
Auteur de l'oeuvre originale : Sôseki
Adaptateur : Daisuke Ito
Société de production : Daiichi Eiga
Producteur : Masaichi Nagata
Directeur de la photographie : Minoru Miki
Cadreurs : Matsuo Tajima, Haruo Takeno, Matsuo Yoshikawa
Ingénieurs du son : Yasumi Mizuguchi, Itsuki Morita
Compositeur de la musique originale : Kôichi Takagi
Décorateurs : Goro Hisamitsu, Shichiro Nishi, Gonshiro Saito
Costumier : Rokusaburô Nakamura
Coiffeurs : Shigeko Ishii, Ishitarô Takagi
Monteur : Tatsuko Sakane
Photographe de plateau : Ennosuke Asada
Interprètes : Ichiro Tsukida (Seizo Ono), Daijirô Natsukawa (Hajime Munechika), Kazuyoshi Takeda (Kingo Kôno), Chiyoko Okura (Sayoko Inoue), Yukichi Iwata (Tomotaka Inoue), Kuniko Miyake (Fujio Kôno), Toichiro Negishi (Asai), Mitsugu Terajima (le père de Munechika), Yoshizuke Koizumi (le propriétaire terrien), Yôko Umemura (la mère de Fujio), Ayako Nijo (Itoko), Susumu Terajima (le père de Hajime)