En utilisant ce site, vous acceptez que les cookies soient utilisés à des fins d'analyse et de pertinence     Oui, j'accepte  Non, je souhaite en savoir plus

Le Vagabond de Tokyo
Tokyo nagaremono

Seijun Suzuki
Japon / 1966 / 83 min

Générique

Réalisateur : Seijun Suzuki
Assistant réalisateur : Masami Kuzuu
Scénariste : Kohan Kawauchi
Auteur de l'oeuvre originale : Kohan Kawauchi d'après le roman "Tokyo nagaremono"
Société de production : Nikkatsu Corporation (Tokyo)
Producteur : Tetsuro Nakagawa
Directeur de la photographie : Shigeyoshi Mine
Ingénieur du son : Tadonobu Akino
Compositeur de la musique originale : Hajime Kaburagi
Décorateur : Takeo Kimura
Monteur : Shinya Inoue
Interprètes : Tetsuya Watari (Hondo), Chieko Matsubara (Chiharu), Hideaki Nitani (Aizawa), Ryuji Kita (Kurata), Hideaki Esumi (Otsuka), Tsuyoshi Yoshida (Keiichi), Tamio Kawaji (Tatsuzo), Eiji Gô (Tanaka), Tochiko Hamakawa (Mutsuko), Isao Tamagawa (Umetani), Michio Hino (Yoshii), Shuntarô Tamamura (Koyanagi), Hiroshi Chô, Hiroshi Midorigawa, Kosuke Hisamatsu, Shinzo Shibata, Yuzo Kiura, Yu Izumi, Ikuo Nikaido, Masaaki Honmoku, Shirô Toba, Wataru Kobayashi, Mitsuru Sawa, Iwae Arai, Yoko Yokota, Hiroshi Takao, Kiyoshi Oba, Tessen Nakahira, Ken Mizoguchi, Tadayuki Kitakami, Masatoshi Takase