La Vie d'un tatoué

La Vie d'un tatoué Irezumi ichidai

Seijun Suzuki
Japon / 1965 / 87 min

Avec Hideki Takahashi, Masako Izumi, Akira Yamauchi.

Deux frères en fuite pour avoir supprimé un chef de gang se dissimulent au sein d'une équipe d'ouvriers du bâtiment. Ils découvrent la vie misérable du prolétariat et l'emprise des yakuzas sur ce milieu.


Générique

Réalisateur : Seijun Suzuki
Assistant réalisateur : Masami Kuzuu
Scénaristes : Kei Hattori, Kinya Naoi
Société de production : Nikkatsu Corporation (Tokyo)
Producteur : Masayuki Takagi
Producteur exécutif : Nobutaka Sugiyama
Distributeur d'origine : Alive Films
Directeur de la photographie : Kurataro Takamura
Cadreur : Masatoshi Takase
Ingénieur du son : Takinosuke Yagi
Compositeur de la musique originale : Masayoshi Ikeda
Décorateur : Takeo Kimura
Maquilleur : Yutaka Onaka
Monteur : Akira Suzuki
Interprètes : Hideki Takahashi (Tetsutaro Murakami), Masako Izumi (Midori Kinoshita), Akira Yamauchi (Yuzo Kinoshita), Yûji Odaka (Osamu Ezaki), Kotobuki Hananomoto (Kenji Murakami), Hiroko Itô (Masayo Kinoshita), Kayo Matsuo (Oyuki), Hôsei Komatsu (Senkichi Yamano), Kaku Takashina (Tsuneyoshi), Michio Hino (Tokuhira), Keisuke Noro (Kiyogimi), Hiroshi Kono (Kurosawa), Shirô Yanase (Asakichi), Hiroshi Chô (Masayoshi), Akira Hisamatsu (l'agent de police Oikawa), Hiroshi Chiyoda (Zensuke), Zenpei Saga (Iwamatsu Totsuka), Wataru Kobayashi (Masakichi), Masaaki Honme (Tsurumatsu), Akira Takahashi (Anzo), Shirô Tonami (Tomeji), Yoshihiro Yamaguchi (le marin), Ryû Ikezawa