La Jeunesse de la bête

La Jeunesse de la bête Yaju no seishun

Seijun Suzuki
Japon / 1963 / 91 min
d'après un roman de Haruhiko Oyabu

Avec Jo Shishido, Ichiro Kijima.

Afin de venger la mort d'un collègue, un détective infiltre une organisation criminelle et monte les bandits les uns contre les autres.


Générique

Réalisateur : Seijun Suzuki
Scénaristes : Ichirô Ikeda, Tadaaki Yamazaki
Auteur de l'oeuvre originale : Haruhiko Oyabu d'après un roman
Société de production : Nikkatsu Corporation (Tokyo)
Producteur : Keinosuke Kubo
Directeur de la photographie : Kazue Nagatsuka
Compositeur de la musique originale : Hajime Okumura
Décorateur : Karyo Yokoo
Interprètes : Jô Shishido (Joe), Ichiro Kijima (Takeshita), Misako Watanabe (sa veuve), Shoji Kobayashi (Nomoto), Tamio Kawaji (Hideo Nomoto), Seijun Suzuki (le detective Hirokawa), Eimei Esumi (Gorô Minami), Nobuo Kaneko (Ozawa Soichi), Shirô Yanase (Ishizaki Ken), Hiroshi Kono (Honma), Kinzo Shin, Eiji Gô, Yuzo Kiura, Go Kuroda, Tomio Aoki, Masao Shimizu, Kosuke Hisamatsu, Hiroshi Takao, Yuriko Abe, Kensuke Akashi, Yasuo Itoga, Minako Kozuki, Gen Mihama, Ikuko Kimuro