Le Visage d'un autre

Le Visage d'un autre Tanin no kao

Hiroshi Teshigahara
Japon / 1966 / 124 min

Générique

Réalisateur : Hiroshi Teshigahara
Assistants réalisateurs : Hideo Nagasawa, Yutaka Osawa
Scénariste : Kôbô Abe
Auteur de l'oeuvre originale : Kôbô Abe
Sociétés de production : Teshigahara Productions, Tokyo Eiga Company
Producteurs : Nobuyo Horiba, Keiichi Ichikawa, Tadashi Ôno
Directeur de la photographie : Hiroshi Segawa
Ingénieur du son : Shigenosuke Okuyama
Compositeur de la musique originale : Tôru Takemitsu
Directeur artistique : Arata Isozaki
Décorateurs : Masao Yamazaki, Kenichirô Yamamoto
Costumier : Tamiko Moriya
Maquilleur : Taichirô Akiyama
Monteur : Yoshi Sugihara
Photographe de plateau : Yasuhiro Yoshioka
Interprètes : Machiko Kyô (Madame Okuyama), Tatsuya Nakadai (Monsieur Okuyama), Kyôko Kishida (l'infirmière), Mikijiro Hira (le jeune fille à la cicatrice), Minoru Chiaki (le superintendant), Eiji Okada (le chef), Hideo Kanze (un patient), Kunie Tanaka (un patient), Etsuko Ichihara (Yo Yo Girl), Eiko Muramatsu (la secrétaire), Yoshie Minami (la vieille dame), Hisashi Igawa, Kayuka Saeki, Sen Yano, Beverly Maeda, Shinobu Itomi