La Vie d'Oharu, femme galante

La Vie d'Oharu, femme galante 西鶴一代女

Kenji Mizoguchi
Japon / 1952

Avec Kinuyo Yanaka, Tsukie Matsuura, Toshirô Mifune.

Oharu, ancienne prostituée, se souvient de ses amours de jeunesse, de son exil, de sa maternité, des aléas de la vie.


Générique

Réalisateur : Kenji Mizoguchi
Scénariste : Yoshikata Yoda
Auteur de l'oeuvre originale : Saikaku Ihara d'après le roman "Koshoku ichidai onna"
Sociétés de production : Koi Productions, Shintoho Company
Producteurs : Hideo Koi, Kenji Mizoguchi
Producteur exécutif : Isamu Yoshii
Directeur de la photographie : Yoshimi Hirano
Compositeur de la musique originale : Ichiro Saito
Décorateur : Hiroshi Mizutani
Monteur : Toshio Gotô
Interprètes : Kinuyo Tanaka (Oharu), Toshirô Mifune (Katsunosuke), Tsukie Matsuura (Tomo, la mère de Oharu), Ichiro Sugai (Shinzaemon, le pére de Oharu), Toshiaki Konoe (le seigneur Harutaka Matsudaira), Kiyoko Tsuji (la logeuse), Hisako Yamane (l'épouse de Matsudaira), Jûkichi Uno (Yakichi Ogiya), Eitarô Shindô (Kahe Sasaya), Akira Ôizumi (Fumikichi), Kyôko Kusajima (Sodegaki), Masao Shimizu (Kikuoji), Daisuke Katô (Tasaburo Hishiya), Toranosuke Ogawa (Yoshioka), Hiroshi Oizumi (Bunkichi), Haruyo Ichikawa (la demoiselle d'honneur Iwabashi), Yuriko Hamada (Otsubone Yoshioka), Noriko Sengoku (la demoiselle d'honneur Sakurai), Eijïro Yanagi (le forgeron), Chieko Higashiyama (Myokai, la vieille religieuse), Takashi Shimura (le vieil homme), Benkei Shiganoya (Jihei), Hiroshi Mizuno (le domestique Shinozaki Kumon), Sadako Sawamura (Owasa), Masao Mishima (Taisaburo Hishiya)