Fin d'automne

Fin d'automne Akibiyori

Yasujiro Ozu
Japon / 1960 / 129 min

Ayako vit avec sa mère et refuse de se marier. La mère pense que sa fille se sacrifie pour ne pas la laisser seule. Alors que la fille croit qu'elle la pousse à quitter le foyer pour pouvoir se remarier.


Générique

Réalisateur : Yasujiro Ozu
Assistant réalisateur : Kôzô Tashiro
Scénaristes : Yasujiro Ozu, Kogo Noda
Auteur de l'oeuvre originale : Ton Satomi
Société de production : Shôchiku Eiga Company (Tokyo)
Producteur : Shizuo Yamanouchi
Directeur de la photographie : Yuharu Atsuta
Compositeur de la musique originale : Kojun Saito
Décorateur : Tatsuo Hamada
Monteur : Yoshiyasu Hamamura
Interprètes : Setsuko Hara (Akiko Miwa), Yoko Tsukasa (Ayako Miwa), Miyuki Kuwano (Michiko), Shinichiro Mikami (Koichi), Kuniko Miyake (Nobuko), Nobuo Nakamura (Shuzo Taguchi), Mariko Okada (Yukiko Sasaki), Chishû Ryû (Shukichi Miwa), Shin Saburi (Soichi Mamiya), Keiji Sada (Shotaru Goto), Sadako Sawamura, Ayako Senno, Ryuji Kita, Fumio Watanabe, Kakuko Chino, Yuriko Tashiro, Fujio Suga, Toyo Takahashi, Mutsuko Sakura, Hisao Toake, Yoshie Minami, Shima Iwashita, Tsûsai Sugawara, Masahiko Shimazu, Koji Shitara, Hoichi Takeda