Les Musiciens de Gion

Les Musiciens de Gion 祇園囃子

Kenji Mizoguchi
Japon / 1953

Avec Michiyo Kogure, Ayako Wakao, Seizaburo Kawazu.

Miyoharu, une geisha très renommée, prend sous son aile la jeune Eiko, prometteuse apprentie.


Générique

Réalisateur : Kenji Mizoguchi
Scénaristes : Matsutaro Kawaguchi, Yoshikata Yoda
Auteur de l'oeuvre originale : Matsutaro Kawaguchi
Société de production : Daiei Motion Picture Company (Tokyo)
Producteur : Hisakazu Tsuji
Directeur de production : Kazuhiko Oohashi
Directeur de la photographie : Kazuo Miyagawa
Cadreur : Shôzô Tanaka
Ingénieur du son : Iwao Ôtani
Compositeur de la musique originale : Ichiro Saito
Directeur artistique : Kazumi Koike
Décorateur : Takehiro Nakajima
Costumier : Yuko Kurosawa
Maquilleur : Masanori Kobayashi
Coiffeur : Tsuru Nakai
Monteur : Mitsuzô Miyata
Animateur : Seizaburô Ogura
Photographe de plateau : Ennosuke Asada
Interprètes : Michiyo Kogure (Miyoharu), Ayako Wakao (Eiko), Seizaburô Kawazu (Kusuda), Saburo Date (Imanashi), Sumao Ishihara (Kokichi), Midori Komatsu (Oume), Chieko Naniwa (Okimi), Kikue Môri (Le professeur), Kanji Koshiba (Kanzaki), Kyôko Hisamatsu (la jeune fille), Kanae Kobayashi (la coiffeuse), Kazuko Maeda (la servante), Tokiko Mita (une maiko), Eitarô Shindô (Sawamoto), Ichiro Sugai (Saeki), Kimiko Tachibana (Kikuharu), Haruo Tanaka (Ogawa), Noriko Ueda (une maiko), Emiko Yanagi (Kaname), Teruko Omi (Hachie)