Géants et jouets Kyojin to gangu

Yasuzo Masumura
Japon / 1958 / 96 min

Générique

Réalisateur : Yasuzo Masumura
Assistant réalisateur : Yoshio Inoue
Scénariste : Yoshio Shirasaka
Auteur de l'oeuvre originale : Ken Kaiko d'après un roman
Société de production : Daiei Studios
Producteur : Hideo Nagata
Directeur de la photographie : Hiroshi Murai
Compositeur de la musique originale : Tetsuo Tsukahara
Directeur artistique : Tomoo Shimogawara
Costumier : Kotaro Maki
Monteur : Tatsuji Nakashizu
Interprètes : Hiroshi Kawaguchi (Yosuke Nishi), Hitomi Nozoe (Kyoko Shima), Hideo Takamatsu (Ryuji Goda), Kinzo Shin (Kohei Yashiro), Yunosuke Itô (Junji Harukawa, un cameraman), Koichi Fujiyama (Tadao Yokoyama, l'ami de Nishi), Michiko Ono (Masami Kurahashi), Kyû Sazanka (Ryuzo Azuma), Hiroko Machida (Suzue Goda, la femme de Goda)