Un toast pour mademoiselle

Un toast pour mademoiselle お嬢さん乾杯 [Ojosan kampai

Keisuke Kinoshita
Japon / 1949 / 89 min

Avec Setsuko Hara, Shuji Sano, Sugisaku Aoyama.

Keizo est un garagiste épanoui dans son travail mais toujours célibataire. Ses voisins bien attentionnés organisent une rencontre avec Yasuko, une jeune femme issue de la noblesse. Bien que peu enthousiaste, il tombe amoureux au premier regard.


Générique

Réalisateur : Keisuke Kinoshita
Assistant réalisateur : Masaki Kobayashi
Scénariste : Kaneto Shindo
Société de production : Shochiku Company (Tokyo)
Producteur : Takashi Koide
Directeur de la photographie : Hiroshi Kusuda
Ingénieur du son : Hidetaka Sasaki
Compositeur de la musique originale : Chûji Kinoshita
Décorateur : Motoji Kojima
Costumier : Bunjiro Suzuki
Maquilleurs : Iyono Masubuchi, Kingorô Yoshizawa
Monteur : Yoshi Sugihara
Photographe de plateau : Takehiko Obi
Interprètes : Setsuko Hara (Yasuko Ikeda), Shûji Sano (Keizô Ishizu), Sugisaku Aoyama (le grand-père de Yasuko), Fusako Fujima (la grand-mère de Yasuko), Yasushi Nagata (le père de Yasuko), Chieko Higashiyama (le mère de Yasuko), Keiji Sada (Gorô), Naruko Satô (la fiancée de Gorô), Takeshi Sakamoto (Satô), Sachiko Murase, Junji Masuda, Kaoru Kusuda, Junko Machida, Toshiko Ishida, Eiko Takamatsu, Keiko Izumi, Tami Yamamoto, Sachiko Teshigahara, Hiroshi Nagao, Seiichi Katô