Three Stories of Love

Three Stories of Love 恋人たち [Koibitotachi

Ryosuke Hashiguchi
Japon / 2015 / 140 min

Avec Tamae Ando, Lily Franky, Ryo Ikeda.

Un veuf supporte le décès de sa femme en s'accrochant à son travail. Une épouse délaissée par son mari va faire une rencontre à son bureau. Un avocat éprouve un amour secret pour un ami d'enfance.


Générique

Réalisateur : Ryosuke Hashiguchi
Scénariste : Ryosuke Hashiguchi
Auteur de l'oeuvre originale : Ryosuke Hashiguchi
Société de production : Lamp Productions
Producteurs : Seigo Fukada, Hitoshi Ono, Yosuke Hirata, Satoshi Aikawa
Directeur de la photographie : Shogo Ueno
Compositeur de la musique originale : Akeboshi
Décorateur : Norifumi Ataka
Interprètes : Atsushi Shinohara (Atsushi Shinozuka), Toko Narushima (Toko Takahashi), Ken Mitsuishi (Hiroshi Fujita), Ryo Ikeda (Shinomiya), Hana Kino (Keiko), Tamae Ando (Harumi Yoshida), Lily Franky, Daisuke Kuroda, Chika Uchida, Sô Yamanaka, Takashi Yamanaka