The Third Murder

The Third Murder 三度目の殺人 [Sandome no satsujin

Hirokazu Kore-eda
Japon / 2017 / 125 min

Avec Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho, Suzu Hirose.

Un célèbre avocat est chargé de défendre un homme arrêté pour meurtre. Alors que tout accuse le suspect, l'avocat va pourtant douter de la culpabilité de son client.


Générique

Réalisateur : Hirokazu Kore-eda
Assistant réalisateur : Shôichi Morimoto
Scénariste : Hirokazu Kore-eda
Sociétés de production : Fuji IG Laboratory for Movies, Fuji Television Network (Tokyo), Amyûzu (Tokyo)), Gaga Corporation (Tokyo)
Producteurs : Kaoru Matsuzaki, Hijiri Taguchi
Producteurs associés : Megumi Osawa, Satomi Odake
Producteurs exécutifs : Shinichi Ogawa, Chiaki Harada, Tom Yoda
Distributeur d'origine : Le Pacte (Paris)
Directeur de la photographie : Takimoto Mikiya
Ingénieur du son : Kazuhiko Tomita
Compositeur de la musique originale : Ludovico Einaudi
Décorateur : Yohei Taneda
Monteur : Hirokazu Kore-eda
Directeur de casting : Toshie Tabata
Interprètes : Masaharu Fukuyama (Shigemori), Koji Yakusho (Misumi), Suzu Hirose (Sakie), Isao Hashizume (Shigemori Akihisa), Mikako Ichikawa (Sasabara Itsuki), Izumi Matsuoka (Hattori Akiko), Shinnosuke Mitsushima (Kawashima Akira), Yuki Saito Yamanaka Mitsue), Kotaro Yoshida (Settsu Daisuke), Hajime Inoue (Ono Minaru), Aju Makita (Shigemori Yuka), Tôru Shinagawa (Watanabe), Ichirô Ogura