Naples revisitée Diario napoletano

Francesco Rosi
Italie / 1993 / 89 min