Les Soleils de demain Asu no toiyo

Nagisa Oshima
Japon / 1959 / 6 min

Présentation des jeunes auteurs de la Shochiku, de ses studios, de ses moyens et de ses capacités de production.


Générique

Réalisateur : Nagisa Oshima
Assistant réalisateur : Tsutomu Tamura
Scénariste : Nagisa Ôshima
Société de production : Shochiku Ofuna
Producteur : Shigeru Wakita
Ingénieur du son : Shujuro Kurita
Compositeur de la musique originale : Masayoshi Ikeda
Décorateur : Koji Uno
Monteur : Mikiyo Habuto
Interprètes : Keiko Asami, Kakuko Chino, Kotobuki Hananomoto, Kiku Hôjô, Yûsuke Kawazu, Kazuya Kosaka, Eiko Kujo, Miyuki Kuwano, Kinshiro Matsumoto, Naoki Sugiura, Yukiko Toake, Yuki Tominaga, Masahiko Tsugawa, Toyozô Yamamoto