24 City

24 City 二十四城 [Er shi si cheng ji

Jia Zhangke
Chine / 2007 / 107 min

Avec Joan Chen, Zhao Tao, Lu Liping.

À l'heure où une cité ouvrière se transforme en résidence de luxe, les prolétaires qui la peuplaient évoquent leur jeunesse dans la Chine de Mao.


Générique

Réalisateur : Jia Zhangke
Scénaristes : Zhangke Jia, Yongming Zhai
Sociétés de production : Xstream Pictures (Pékin ; Hong Kong), Shanghai Film Group Corporation, China Resources (Hong Kong)
Producteurs : Zhangke Jia, Shôzô Ichiyama, Hong Wang
Coproducteurs : Masayuki Mori, Takio Yoshida, Yuji Sadai, Satoshi Kubo, Peng-Le Xu, Jiong Zhu, Ning Ma
Producteurs exécutifs : Keung Chow, Zhong-lun Ren, Yong Tang
Directeur de production : Dong Zhang
Directeurs de la photographie : Lik-wai Yu, Yu Wang
Ingénieur du son : Yang Zhang
Compositeurs de la musique originale : Yoshihiro Hanno, Giong Lim
Directeur artistique : Qiang Liu
Costumier : Tong Zhao
Maquilleurs : Ying Cheng, Jiang Tan
Monteurs : Xu-dong Lin, Jing-lei Kong
Interprètes : Joan Chen, Tao Zhao, Liping Lu, Jianbin Chen