La Voiture d'essai noire Kuro no tesuto kà

Yasuzo Masumura
Japon / 1962 / 95 min

Générique

Réalisateur : Yasuzo Masumura
Scénaristes : Kazuro Funabashi, Yoshihiro Ishimatsu
Auteur de l'oeuvre originale : Sueyuki Kajiyama d'après un roman
Société de production : Daiei Studios
Directeur de la photographie : Yoshihisa Nakagawa
Compositeur de la musique originale : Sei Ikeno
Monteur : Tatsuji Nakashizu
Interprètes : Jiro Tamiya (Yutaka Asahina), Junko Kano (Masako Usami), Eiji Funakoshi (Kimio Hiraki), Hideo Takamatsu (Toru Onoda), Ichiro Sugai, Kichijiro Ueda