Le Vaurien : la guerre des territoires Akumyo : Nawabari arashi

Yasuzo Masumura
Japon / 1974 / 104 min

Générique

Réalisateur : Yasuzo Masumura
Scénariste : Yoshikata Yoda
Société de production : Katsu Production Company
Producteurs : Shintaro Katsu, Hiroyoshi Nishioka
Directeur de la photographie : Kazuo Miyagawa
Compositeur de la musique originale : Isao Tomita
Interprètes : Shintaro Katsu (Asakichi), Joji Ai (Kapone), Hiroko Isayama (Cherry), Chiho Yuki (Oshige), Kin'ya Kitaôji (Sada), Mariko Mochizuki (Okinu), Ganjirô Nakamura (Motojime), Haruko Sugimura (Ito), Kiwako Taichi (Oteru), Hideji Otaki, Yukiyo Toake