Ode au yakuza Yakusa zessho

Yasuzo Masumura
Japon / 1968 / 92 min

Générique

Réalisateur : Yasuzo Masumura
Scénariste : Ichirô Ikeda
Auteur de l'oeuvre originale : Jyugo Kuroiwa d'après un roman
Société de production : Daiei Studios
Directeur de la photographie : Setsuo Kobayashi
Compositeur de la musique originale : Hikaru Hayashi
Directeur artistique : Tomohisa Yano
Monteur : Tatsuji Nakashizu
Interprètes : Shintaro Katsu (Minoru), Naoko Ôtani (Akane, la soeur de Minoru), Masakazu Tamura (Yuji), Yûsuke Kawazu (Kaizuka), Kiwako Taichi (Kanae), Yoshi Katô, Michiko Araki