Les Baisers Kuchizuke

Yasuzo Masumura
Japon / 1957 / 74 min

Générique

Réalisateur : Yasuzo Masumura
Scénariste : Kazuro Funabashi
Auteur de l'oeuvre originale : Matsutaro Kawaguchi d'après un roman
Société de production : Daiei Motion Picture Company (Tokyo)
Producteur : Hideo Nagata
Directeur de la photographie : Joji Ohara
Compositeur de la musique originale : Tetsuo Tsukahara
Directeur artistique : Tomoo Shimogawara
Monteur : Tatsuji Nakashizu
Interprètes : Hiroshi Kawaguchi (Kinichi Miyamoto), Hitomi Nozoe (Akiko Shirakawa), Aiko Mimasu (Ryoko Uno), Eitarô Ozawa (Daikichi Miyamoto, le père de Kinichi), Sachiko Murase (Kikyoko Shirakawa), Saiko Mima (la mère de Kinichi), Kazuko Wakamatsu, Yosuke Irie, Ken Yamaguchi