Kung-fu hara-kiri Goyokiba : Kamisori hanzo jigokuzeme

Yasuzo Masumura
Japon / 1973 / 95 min

Générique

Réalisateur : Yasuzo Masumura
Scénariste : Yasuzô Masumura
Auteur de l'oeuvre originale : Kazuo Koike d'après une bande dessinée
Sociétés de production : Katsu Production Company, Toho
Producteurs : Shintaro Katsu, Hiroyoshi Nishioka
Directeur de la photographie : Kazuo Miyagawa
Compositeur de la musique originale : Isao Tomita
Directeur artistique : Seiichi Oota
Monteur : Toshio Taniguchi
Interprètes : Shintaro Katsu (Hanzo Itami), Kei Satô (Shobei Hamajima), Toshio Kurosawa (Junai Mikoshiba), Kô Nishimura (Magobei Onishi), Keiko Aikawa, Kazuko Ineno, Keizo Kanie, Shin Kishida, Hôsei Komatsu, Daigo Kusano